Otvorenie novej učebne

jan
Nový rok sme začali otvorením novej učebne, kde každý deň prebiehajú rôznorodé výchovno-vzdelávacie aktivity, aby sa naše klientky rozvíjali, a tak sa mohli dobre uplatniť na trhu práce a úspešne integrovať v živote.
Výchovno-vzdelávacie aktivity realizuje pedagogička sr. Monika a umelkyňa pani Táňa. Aktivity sú kreatívne a zaujímavé.

Navigácia v článkoch