Naše služby

Pomáhame
mladým ženám
a matkám s deťmi
v núdzi.

Kto sme

Dom sv. Vincenta bol založený v roku 1993 ako prvý na Slovensku a slúži dievčatám z detských domovov, špeciálnych škôl internátnych a z krízových rodín. Zriaďovateľom tohto zariadenia je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

Naše klientky

Náš tím

Žiadosť o prijatie, psychotesty, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, osobné doklady, zdravotná dokumentácia a potvrdenie o jej vyradení z evidencie od lekára, rodinná a sociálna anamnéza, potvrdenie  o bezprístrešnosti.

Pre mladé ženy  po ukončení pobytu v Centre pre deti a rodiny /CDR/ a pre mladé ženy z dysfunkčných rodín.

Podpora a pomoc v núdzovej a krízovej situácii, osobný rast prijímateľov sociálnych služieb /PSS/, zvýšenie kvality života PSS, integrácia do spoločnosti: uplatnenie sa na trhu práce, nájdenie samostatného bývania.

Aktuality

Najnovšie články

darované hračky

Poďakovanie darcom

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí zahrnuli naše deti hračkami, trampolínou, pieskoviskom, kočíkmi, oblečením, ale dokonca aj práčkou a chladničkou.
Májový výlet do Kremnice

Májový výlet do Kremnice

Krásne májové počasie nás vylákalo spoznávať ďalšie banské mestá v našom okolí. Tentokrát sme zamierili do Kremnice, ktorá nás
Májové tance a ozdoby

Májové tance a ozdoby

Máj, mesiac lásky...