Naše služby

Pomáhame
mladým
ženám v núdzi

Kto sme

Dom sv. Vincenta bol založený v roku 1993 ako prvý na Slovensku a slúži dievčatám z detských domovov, špeciálnych škôl internátnych a z krízových rodín. Zriaďovateľom tohto zariadenia je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

Naše klientky

Náš tím

Žiadosť o prijatie, psychotesty, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, osobné doklady, zdravotná dokumentácia a potvrdenie o jej vyradení z evidencie od lekára, rodinná a sociálna anamnéza, potvrdenie  o bezprístrešnosti.

Pre mladé ženy  po ukončení pobytu v Centre pre deti a rodiny /CDR/ a pre mladé ženy z dysfunkčných rodín.

Podpora a pomoc v núdzovej a krízovej situácii, osobný rast prijímateľov sociálnych služieb /PSS/, zvýšenie kvality života PSS, integrácia do spoločnosti: uplatnenie sa na trhu práce, nájdenie samostatného bývania.

Aktuality

Najnovšie články

Výchovno-vzdelávacie aktivity z tohto týždňa

Výchovno-vzdelávacie aktivity z tohto týždňa

V rámci vzdelávacieho workshopu sme sa venovali s našou pedagogičkou sr. Monikou téme ZDRAVIE.

Výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory

Vďaka našej dobrovoľníčke vodičke Majke Vicianovej sme mohli dnes absolvovať výlet na Španiu dolinu a Staré Hory.

Sviatok Troch kráľov

Na sviatok Troch kráľov p. Noga odslúžil v kaplnke sv. omšu, posvätil kriedu, vodu a celý dom, ...