Naše služby

Pomáhame
mladým ženám
a matkám s deťmi
v núdzi.

Kto sme

Dom sv. Vincenta bol založený v roku 1993 ako prvý na Slovensku a slúži dievčatám z detských domovov, špeciálnych škôl internátnych a z krízových rodín. Zriaďovateľom tohto zariadenia je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

Naše klientky

Náš tím

Žiadosť o prijatie, psychotesty, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, osobné doklady, zdravotná dokumentácia a potvrdenie o jej vyradení z evidencie od lekára, rodinná a sociálna anamnéza, potvrdenie  o bezprístrešnosti.

Pre mladé ženy  po ukončení pobytu v Centre pre deti a rodiny /CDR/ a pre mladé ženy z dysfunkčných rodín.

Podpora a pomoc v núdzovej a krízovej situácii, osobný rast prijímateľov sociálnych služieb /PSS/, zvýšenie kvality života PSS, integrácia do spoločnosti: uplatnenie sa na trhu práce, nájdenie samostatného bývania.

Aktuality

Najnovšie články

Májový výlet do Kremnice

Májový výlet do Kremnice

Krásne májové počasie nás vylákalo spoznávať ďalšie banské mestá v našom okolí. Tentokrát sme zamierili do Kremnice, ktorá nás
Májové tance a ozdoby

Májové tance a ozdoby

Máj, mesiac lásky...
Máj - mesiac lásky

Máj: mesiac lásky aj na kreatívnych dielňach

Májovanie láskou vanie. Dnes v májovej nálade šitie prezentov pre deti, pozdravy ku Dňu matiek, výroba mávatiek-matiek mája...