Výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory

jan

Vďaka našej dobrovoľníčke vodičke Majke Vicianovej sme mohli dnes absolvovať výlet na Španiu dolinu a Staré Hory. Na Španej doline sme mohli obdivovať atrakcie ako Ľudový Betlehem, Banícky Orloj, vagóniky či krásne výhľady…

Na Starých Horách sme putovali ku Studničke, kde sme prosili Božiu Matku za požehnanie našich životov. Dnešný deň nás nabil energiou a domov sme sa vracali obohatené o nové zážitky.

Navigácia v článkoch