Dni plné kreativity

jan

Záujmová činnosť bola v poslednom januárovom týždni u nás rôznorodá. Na podpornej terapeutickej skupine som sa venovali výrobe tzv. krabičky môjho ja, rôznym cvičeniam na sebapoznanie, sebaprijatie a sebaúctu.

Sr. Monika pripravila pre nás diktáty, slovné hry, precvičovanie gramatiky, hru „Bingo“ na vybrané slová, učili sme sa verbálnej a neverbálnej komunikácii. Dievčatám sa páčili aktivity, keď tvorili komunikáciu vo dvojiciach s otázkami.

Potom sme v skupinách pantomímou predstavovali emócie a druhá strana ich mala pomenovať. Cvičili sme si tiež pozornosť a vnímavosť na ľudí. Tiež sme kreslili na tabuľu asistovaný obrázok. Pritom sme zistili, že niektoré majú výtvarný talent a cit pre kresbu.

Bolo veľmi veselo a hra „Partička“ môže byť aj v budúcnosti, budeme sa na ňu tešiť. Na tvorivých dielňach sme vyrábali vrecúška z tričiek kresbou na textil, akvarel a podarila sa aj stonožka, každá iná ponožka… Týždeň bol plný kreativity.

Navigácia v článkoch