Sociálne poradenstvo

Dom sv. Vincenta vykonáva špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou formou podľa zákona 448/2008 Z.z. § 19, ods. 3, 4.

Cieľová skupina:
  • mladé ženy  po ukončení pobytu v Centre pre deti a rodiny /CDR/
  • mladé ženy z dysfunkčných rodín.
Cieľom špecializovaného sociálneho poradenstva:
  • podpora a pomoc v núdzovej a krízovej situácii
  • osobný rast prijímateľov sociálnych služieb /PSS/
  • zvýšenie kvality života PSS
  • integrácia do spoločnosti: uplatnenie sa na trhu práce,
  • nájdenie samostatného bývania
socialne-poradenstvo
Forma poskytovania špecializovaného poradenstva:

Špecializované sociálne poradenstvo vykonávame formou ambulantnou.