Ubytovanie

Poskytujeme ubytovanie na určitý čas, stravu, nevyhnutné ošatenie a obuv.